Souhlasím s tím, aby agentura Česká práce (IČ 05212537) zpracovávala mé osobní údaje za účelem předložení pracovních pozic. Zároveň souhlasím s tím, že agentura Česká práce může mé osobní údaje poskytnout v míře nezbytné pro účely zpracování i třetím stranám (zaměstnavatelům), pokud se jimi nabízená pozice v základu shoduje s mými požadavky na pracovní pozici. Souhlas uděluji na dobu 2 let, přičemž tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a nebo požádat o prodloužení této lhůty.

Napište k nám do personální agentury Česká práce s.r.o.. Pro nás jsou priority spokojení pracovníci a dlouhodobý vztah s našimi klienty.