Jak funguje pracovní agentura

Pracovní agentura funguje jako prostředník. Člověk, který shání zaměstnání, se u ní zaregistruje a pokud pro něj agentura najde odpovídající uplatnění, pošle jej pracovat do konkrétní firmy. Pracovní smlouvu však zaměstnanec uzavírá s agenturou práce – firma si totiž pracovníka v podstatě pronajímá. Každá pracovní agentura musí mít povolení Ministerstva práce a sociálních věcí a pojištění pro případ úpadku.

Jak probíhá registrace v naší agentuře?

Po tom, co kontaktujete naši agenturu se zájmem o práci, budete pozváni na osobní pohovor.

Osobní pohovor probíhá v kanceláři agentury, nebo v lokalitě pracovní pozice. Na osobním pohovoru se dozvíte potřebné informace o nabídce práce a představíte své dosavadní znalosti a zkušenosti.

V případě, že se dohodnete na nástupu na některou z nabízených pracovních pozic, sepíše s Vámi konzultant potřebné smlouvy a dokumenty. Z tohoto důvodu si již na osobní pohovor přineste osobní doklady, a pokud máte, tak také certifikáty či osvědčení pro doložení Vaší kvalifikace (potravinářský průkaz, průkaz řidiče VZV, apod.)

V případě, že se na osobním pohovoru nedohodnete přímo na nástupu na konkrétní pozici, zařadíme vás do databáze a jakmile pro vás pracovní místo nalezneme, ihned Vás budeme kontaktovat.

Co znamená práce přes agenturu?

Agenturní zaměstnávání je forma flexibilního způsobu zaměstnávání, kdy je pracovník zaměstnancem agentury, ale pracuje ve společnostech, které potřebují pokrýt pracovní potřeby.

Výhody agenturního zaměstnávání:

  • nemusíte si aktivně hledat práci, my ji hledáme za Vás
  • pokud klient ukončí práci na zakázce, zajistíme Vám bezprostředně jinou práci odpovídající Vaší kvalifikaci
  • v případě, že nejste spokojeni na současné pozici, zajistíme Vám jinou, která bude více vyhovovat Vašim požadavkům
  • v případě zájmu Vám zajistíme ubytování poblíž pracovní lokality
  • ve špatně dostupných lokalitách zajistíme svoz i odvoz pracovníků na všechny směny

Stejná práva pro všechny

Agenturní zaměstnanci mají nárok na stejné zacházení jako kmenoví zaměstnanci, ať už se to týká rozvržení pracovní doby, mzdy, přestávek, benefitů, pracovních pomůcek nebo čerpání dovolené. Rovné podmínky agenturním zaměstnancům zajišťují předpisy Evropské unie.

Zprostředkování práce je bez poplatků

Díky agenturnímu zaměstnávání mohou práci sehnat i lidé, kterým se delší dobu nedaří najít stálé místo. Není navíc vyloučeno, že pokud se osvědčíte, firma Vám nabídne plný úvazek a Vy se stanete kmenovým zaměstnancem. Za zprostředkování práce nesmějí agentury vybírat žádné poplatky, můžete si však zaplatit za další služby, jako je kariérní nebo pracovně právní poradenství, sestavení životopisu, apod.